Wood Wishing Well Design

I gamle dager var en Wood Well-dekket Design mer et vanlig sted. For å beskytte brønnen mot forurensninger ... nå sett i gamle vestlige filmer. I dag er en overbygd brønnstruktur mer dekorativ, eller som en måte å skjule det nye brønnhoderøret som stikker ut av bakken i bakgården.

En overbygd trebrønn kan bli omtalt som en ønsket brønn fordi tradisjonen hadde det du ville gjennom i en mynt i brønnen og ønsker et ønske.

Trebygninger

Museet reddet og ombygde trebygninger av sen 1800s epoke.

Beef Ring trebygning. I de dager da det ikke fantes noe kjøling, var det her lokalbefolkningen hver roterte en tur til å gi et ukentlig bidrag fra sine husdyr og dele kjøttet mellom sine familier.

Harness butikkstruktur har attraktiv 3 trevindubutikk.

Harness illustrasjon bilder diagram.

Skrivere tre butikkfront. Fullt hevet trefasade for å gjøre bygningen større.

Bilder av hånd ring tre iphone?