Birketrær Bilder

Birketreet er et løvtreet som taper alt det er blader på slutten av vekstperioden eller i dette tilfellet i høstsesongen.

Nedenfor er bilder fotografert om vinteren eller tidlig på våren. Dette er når man kan se hele den hvite stammen og grenanatomien til birketreet.