Eiketrær

Eik tre kart foto som viser en løpesamling som viser en spesifikasjon av det geniale Quercus. du vet at det er over 600 eikearter.
Eiketrær vist: Hvit eik, Water Oak, Laurel Oak, Live Oak, Post Oak, Black Oak, Blackjack Oak, Pin Oak, Red Oak og Shumard Oak
s Det nevnte eiketreet inneholder et blad og eikenøtt for hvert tre.